Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishini o’tkazish haqida xabar