Nizomlar

  1. «Ipakchi Fayz Tong» savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati NIZOMI
  2. Kuzatuv kengashi tog’risidagi nizom
  3. Umumiy yig’ilish to’g’risidagi nizom
  4. Ijro organi to’g’risidagi nizom
  5. Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizom
  6. Axborot siyosati to’g’risidagi nizom
  7. Divident siyosati to’g’risida nizom
  8. Ichki nazorat to’g’risidagi nizom
  9. Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risidagi nizom